S

Snøbrøyting:
Borettslaget har inngått avtale om fjerning av snø. Entreprenøren som gjennomfører dette gjør jobben på dag og kveldstid, slik at man må være forberedt på å måke noe ved store snøfall nattestid. For at snøfjerningen skal bli så effektiv som mulig, er det viktig at man er oppmerksom og flytter biler når brøytebilen kommer.

Styret:
Styret består av tre faste medlemmer og to varamedlemmer. Styret skal lede laget i samsvar med loven, vedtektene og vedtak i generalforsamlingen. Styret har fullmakt til fatte vedtak i alle saker som ikke er lagt til andre organ i loven eller vedtektene.