I

Informasjon fra styret:
Styret informerer ved jevnlige informasjonsskriv som legges i den enkeltes postkasse. Har man spørsmål er det bare å ta kontakt med styrets representanter.

Innboforsikring:
Borettslaget har felles bygningsforsikring. Andelseier må tegne egen innboforsikring.

Internett:
Borettslaget har felles løsning for bredbånd. Andelseier kan utvide denne dekningen ved å inngå egen avtale med leverandøren av bredbåndet.

IN-ordning:
Borettslaget har inngått avtale om individuell nedbetaling av fellesgjeld. Det betyr at du kan betale hele eller deler av fellesgjelden som er knyttet til din bolig. Nedbetalingen kan skje i forbindelse med avdrag på felleslånet, og du får lavere felleskostnader fordi du ikke lenger betaler renter og avdrag på lånet. Ta kontakt med NBBO for å få vite med om IN-ordningen.